OM OSS

Home \ OM OSS

HISTORIA/MILJÖPOLICY

 • HISTORIA

  Sedan 1974 har Fyra Punkter fokuserat på Bilden och allt som hör därtill … Idag handlar det om kvalificerad repro, foto, avancerad bildmanipulering, webbdesign, e-handel, sociala medier, grafisk formgivning, original, illustrationer, exponeringsmaterial, Web to print, bildbank och tryck i alla former.

  Vi är begåvade med skickliga och erfarna medarbetare. Det är våra medarbetare som säkerställer att uppdragen blir skickligt utförda, i överenskommen kvalitet och leverera i rätt tid.

  Vi är även certifierade för ISO och ECI-standard vad gäller färgstyrning av provtryck – allt för att du ska känna dig trygg med hur slutprodukten kommer att se ut.

 • MILJÖPOLICY

  Vår miljöpolicy innebär att vi ska minimera eventuella miljöskadliga effekter av vår verksamhet. Därför ska vi:

  • Låta miljöhänsyn vara en naturlig del i varje beslut på alla nivåer i företaget
  • Minimera förbrukningen av ändliga resurser.
  • Minska användningen av kemikaler, energi och vatten och samtidigt sträva efter att välja de mest miljöanpassade alternativen.
  • Använda miljöanpassat material och metoder som befrämjar det naturliga kretsloppet vilket också leder till minskad mängd avfall.
  • Informera våra leverantörer om våra krav inom miljöområdet och prioritera leverantörer som har ett uttalat miljöprogram.
  • Informera våra kunder och vårt miljöengagemang och på så sätt påverka dem till att agera på miljömässigt bra sätt samt hålla vår miljöpolicy tillgänglig för alla.
  • Öka kunskapen och höja medventandet i miljöfrågor hos samtliga anställda.
  • Uppfylla, och där det är tekniskt möjligt att ekonomiskt rimligt, överträffa kraven i gällande lagar och förordningar.
  • Se miljöförbättringar som långsiktiga investeringar och framtida affärsmöjligheter.
  • Driva ett miljöarbete med ständiga förbättringar. Fyra Punkter och dess personal skall således verka för ständig förbättring och arbeta för att förebygga föroreningar.

REFERENSER