Om Fyra Punkter

Vi brukar säga att vi är en mediapartner att lita på. Från Småland with love. Om du lär känna vår historia, förstår du vad vi menar. Läs mer!
Vår historia - Fyra Punkter AB - Mediapartner att lita på

Historia

Fyra Punkter grundades i småländska Värnamo år 1974. På den tiden låg fokus på prepress och mörkerrummet användes flitigt. Vi producerade reprofilmer i 2-skift åt många välkända företag och varumärken. Fotografernas underlag bestod ofta av diabilder och skannrarna gick varma. Vi var skickliga, välkända och en pålitlig partner för svenska internationella bolag.

Nästan femtio år senare ser det annorlunda ut. Mörkerrummet finns inte kvar. Inte reprofilmen heller. Och diabilderna har ersatts av digitala bilder. Men vårt fokus på bilder finns kvar, kunskapen likaså. Vi är minst lika skickliga, kanske lite mindre välkända men en fortsatt pålitlig partner för flertalet svenska, starka internationella företag.

Idag spänner vårt bildfokus över ett brett användningsområde. Vi erbjuder kvalificerad repro och bildmanipulering men också webbdesign, hjälp med sociala medier, grafisk formgivning, digitala illustrationer, exponeringsmaterial, bildbank och tryck i alla former.

För att du ska känna dig trygg med hur slutprodukten kommer att se ut kan det vara bra att veta att vi är certifierade för ISO- och ECI-standard rörande färgstyrning av provtryck.

Från Småland with love

Smålänningar är kända för att vara ihärdiga, påhittiga och kluriga. Smålänningar är också kända för att vara snåla och enligt en undersökning från 2017 är smålänningar tydligen snålare än rikssnittet. Hur som helst. Att ha fokus på pengar innebär förstås att smålänningar kanske bättre än någon annan är duktiga på att hushålla med pengarna (i vårt fall, kundernas). Vi sätter en ära i att förvalta förtroendet från våra kunder och vi lovar att alltid göra vårt bästa.

Vi är helt enkelt en mediapartner att lita på.

Koncept

Vårt koncept bygger på enkelhet. Det ska vara enkelt att jobba tillsammans med oss. Vi sätter alltid kunden i främsta rummet. Det innebär att vi försöker hålla kostnaderna nere samtidigt som vi gör allt i vår makt för att leverera enligt överenskommelse. Vår kunskap och erfarenhet bildar en trygg grund och vi vågar lova att vi är vad vi säger: en mediapartner att lita på.

Miljöpolicy

Varje företag med självaktning har en miljöpolicy de efterlever. Så även vi. Allt vi gör, görs med hänsyn till FN:s globala mål. Vi har i princip inga utsläpp överhuvudtaget, vi återvinner allt färgspill från digitalprintarna, vi källsorterar och vi återvinner allt kasserat papper.

Listan nedan visar hur vår miljöpolicy ser ut och du kan vara säker på att vi noga efterlever den.

Vi skall så lite som möjligt använda kemikalier, energi och vatten och samtidigt sträva efter att välja de mest miljöanpassade materialen och metoder som befrämjar det naturliga kretsloppet, vilket också leder till en minskad mängd avfall.

Vår ambition är att öka kunskapen och höja medvetandet i miljöfrågor hos samtliga anställda.

Minska användningen av kemikalier, energi och vatten och samtidigt sträva efter att välja de mest miljöanpassade alternativen.

Där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt är målsättningen att överträffa kraven gällande lagar och förordningar.

Minimera förbrukningen av ändliga resurser.

Se miljöförbättringar som långsiktiga investeringar och framtida affärsmöjligheter.

Fyra Punkter och dess personal skall verka för ständig förbättring och arbeta för att förebygga föroreningar.

Trycksaker som produceras hos oss har FSC* märkt papper om inget annat önskas.
* FSC (Forest Stewardship Council) är en spårbarhetsrutin som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

Vilka nyhetsbrev vill du få?

Fyra Punkter