Olika typer av falsning

Tips om fälsning - Fyra Punkter AB - Mediapartner att lita på
Tips om fälsning - Fyra Punkter AB - Mediapartner att lita på

I tryckeribranschen finns en del termer som kan vara svåra att förstå för en utomstående. Ett av uttrycken är falsning. Ordet betyder kort och gott vikning. Det finns olika sätt att vika ett pappersark på. Det ska vi gå igenom nu.

  1. Plano(format) kallar man ett helt pappersark. En folder görs av ett (enda) pappersark som förses av ett eller flera falsveck.
  2. Enkelfalsning. Det enklaste sättet att falsa ett pappersark på. Vik pappersarket på mitten och du har fått en 4-sidig folder.
  3. Rullfalsning. Här falsas arket på flera ställen. Rullfalsning beskrivs ibland med ett ”U”.
  4. Z-falsning. När man Z-falsar så viker man sidorna växelvis åt varsitt håll. Ibland kallas den här typen av falsning för parallellfalsning eftersom falsvecken löper parallellt med varandra. Z-falsning är en populär falsning för 6-sidiga foldrar.
  5. Dragspelsfalsning. Om det behövs fler än 6 sidor i en Z-falsad folder benämner man falsningen för dragspelsfalsning. I övrigt är tillvägagångssättet precis det samma som för Z-falsning, det vill säga sidorna parallellfalsas.
  6. Altarskåp, dubbelt altarskåp. Ett populärt sätt att falsa en 6-sidig folder på är så kallad fönsterfalsning eller altarskåpsfalsning. Sidorna är olika breda och falsas (viks) så att de främre sidorna möts. Ibland benämner man falsningen med ett ”C”.

Tycker du att det var mycket information som ändå är svår att ta till sig? Vi reder gärna ut begreppen och hjälper dig med din nästa trycksak.

Kom igång och kontakta

null

Tobbe Carlsson

Sälj / Print / Projektledning

E-post: tobbe@fyrapunkter.se
Mobil: 070-538 08 30